Qara dəmirdən kanal

1,2 mm – 3 mm arası qalınlaqlarda qara polad vərəqələrdən qaynaqlı olaraq, emalat edilməklə sizin istəyinizə uyğun uzunluqları 1000 mm – 1500 mm intervalında ola bilər.