Toz boya rəngləmə metalların səthlərin boyanması və qorunması üçün istifadə olunan müasir bir üsuldur. Bu zaman, toz hissəciklərindən ibarət maye örtük boyanacaq hissəyə tətbiq olunur. Toz boya səthi qoruyur, zədələnmənin qarşısını alır.