Elips boru

Elips profilləri TS EN 10305-3 istehsal standartlarına uyğun olaraq,  istehsal olunur. Oval və elips profilləri korroziyaya qarşı yüksək səviyyədə müdafiə edir.