Yanğın və siqnalizasiya – texniki vasitələrin toplusu olub özündə həm mühafizəni, həm də yanğına aid prinsipləri birləşdirir. Əsas elementləri bunlardır:
Yanğın xəbərvericiləri
Qəbul nəzarət cihazları
Yanğın – siqnalizasiya şleyfləri
Xəbərvericilər
Retroötürcülər
Məlumatların ötürülməsi sistemi
Pult cihazları
Mərkəzi monitorinq pultları