Elektrostatik filterlər

Elektrostatik filterlər və karbon filterlərinin köməyi ilə mətbəxdən xaric edilən yağlı, qoxulu, tüstülü hava təmizlənərək, ətrafa saf, ziyansız halda buraxılır.