Qazanxana -  bu sistemlərdə lazım olan avadanlıqlar binalarda, villalarda, ticarət mərkəzlərində, klinikalarda mərkəzi isitmə sisteminin əsasını təşkil edir.