İsitmə sistemlərinə texniki xidmət (stasionar qazanlar, divar tipli yoğuşmalı qazanlar, komilər)
•    Soyutma sistemlərinə texniki xidmət (Chiller, VRF, Ruftop, Split, Multisplit)
•    Havalandırma sistemlərinə texniki xidmət (AHU, Nəm alma Santalı və.s)
•    Nasos qurğularına texniki xidmət ( hidrofor, sirkulyasiya, atık su, yanğın stansiyaları və.s)
•    Avtomatika qurğularına servis xidməti
•    Elektrik və Avtomatika qutularının istehsalı