Müdaxilə qapağı

Nəzarət örtükləri təbəqələrdən, yalıtılmış, laminat çarxlar, louver vanes, karepetek qanadları və s. hazırlanır və toxunma, xüsusi kilidli olaraq istehsal olunur.