Hepa filterləri

Hepa filterlər havanın təmizlənməsində istifadə olunur. Hepa filtirlərini istifadə edərkən ətraf mühitin çirklənməsi və istifadənin tezliyinə görə 1 ilə 1,5 il arasında dəyişdirilməlidir. Toz çantaları dolduqda və ya doldurulması yaxın olduqda dəyişdirilməlidir.